Başvuru & Mülakat

Program başvurusu Google Form üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sonrası uygun görülen adaylar mülakat için davet edilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında eğitimci olarak görev almak isteyen üniversite öğrencileri programa başvurabilir.

Aşağıdakiler öncelikli olarak tercih edileceklerdir;

1. Üniversite hazırlık, 1. ve 2. sınıf olanlar.
2. İstanbul ya da yakın illerde ikamet edenler.
3. Eğitim bilimleri, İlahiyat ve Psikoloji alanlarında eğitim  alanlar.
4. Daha önce din eğitimi alanında çocuk / genç grubu      çalıştırmış olanlar.
5. İzcilik / izci liderliği yapmış olanlar.
6. Din eğitimi alanında çalışan bir STK’dan referanslı olanlar

Temel Seminerler

 

• Gelişim Psikolojisi
• Rehberlik
• Öğretim İlke ve Yöntemleri
• Öğretim Teknolojileri
• Yanıbaşımızdaki Okul
• Sınıf Yönetimi
• Sosyal Etkinlik Planlaması
• Eğitimde Drama Uygulamaları
• Eğitimde Oyunlaştırma

Uygulama Seminerleri

• Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri
• Dini Bilgiler Öğretim Tasarımı
• Kur’an-ı Kerim Katılımcı Sunumları
• Dini Bilgiler Katılımcı Sunumları

Sınavlar

Temel seminerler sonrasında alınan eğitimlerin ve alan yeterliğinin ölçüldüğü sınavlar yapılmaktadır.

Uygulama seminerleri sonrasında katılımcılar pratik ders uygulaması yaparak değerlendirilmektedir.

Alan Uygulamaları & Staj

Sivil toplum kuruluşlarına eğitimci yetiştiren program,  teorik eğitimin sonunda katılımcılara STK’larda yapılacak eğitim uygulamaları ile pratik yapma fırsatı sunmaktadır.